KORISNI TEKSTOVI ZA PCELARE  

 

MATICA                    TRUT               RADILICA                         KALEDAR IZVODJENJA MATICE

Razvoj i uloga pcela u razlicitim fazama zivota


 

Matica predstavlja stub pčelinjeg društva. Narodi zapadne Evrope i Amerike je nazivaju kraljicom pčela (Queen bee), ali bi ovaj naziv mogao uputiti na pogrešno shvatanje uloge matice jer bi po tome matica bila vladarka društva. Stari Sloveni su tačnije odredili ulogu matice u pčelinjem društvu nazvavši je majkom, matkom ili maticom. Naime, pčelinje društvo nema u matici nekog vođu i gospodara, već majku, po prirodi osposobljenu da nosi jaja i tako održava život vrste. Ona ima zadatak da nosi jaja i luči matičnu supstancu kojom se društvo drži u celini i tesnoj povezanosti. Dakle matica je majka svih članova pčelinjeg društva i od nje pčele nasleđuju sva spoljašnja obeležja i radne osobine (boju prstenova na zatku, dužinu jezika, mirnoću, predanost sakupljanju polena i nektara, otpornost prema bolestima i mnoge druge osobine ). Zato ne čudi što se u mnogim pčelarskim knjigama naziva „dušom celog pčelinjeg društva”. Samo najbolja matica može da da najbolje društvo i obrnuto, jer kvalitet pčelinjeg društva zavisi od kvaliteta njegove matice. To samoj selekciji, proizvodnji i uzgoju matica daje izuzetno veliki značaj kao osnovnom preduslovu da se dođe do dobrih društava i dobrog pčelinjaka.Matica predstavlja jedinu potpuno reproduktivno sposobnu ženku u pčelinjem društvu. Ona polaže dve vrste jaja
– oplođena (diploidna) iz kojih se razvijaju pčele radilice ili po potrebi buduće ćerke matice
– neoplođena (haploidna) iz kojih se razvijaju trutovi.

 

 

Da li znate? Samo 2% ljudi iz celokupne populacije Zemlje je podložno alergijskim reakcijama na med