Pčelari do 30. aprila treba prijaviti stanje u pčelinjaku, jer ko ne prijavi stanje ne može ostvariti uslove za dobijanje državnih subvencija. Prijavom stanja u pčelinjaku formira se evidencija kako su pčele izašle iz zimskog perioda.

Takođe,  od 15. aprila do 30. maja pcelar podnosi zahtev za državne subvencije Upravi za agrarna plaćanja. Postoji obrazac koji treba popuniti i aplicirati za sredstva. Uslov da bi se dobile državne subvencije je minimum 30 košnica, a subvencija za ovu godinu je ista kao i prošle, 800 dinara po košnici”.